Home TEMA DANA NIŠTA OD VUČIĆEVOG OBEĆANJA- DA LI 100.000 SRBA IDE U DUŽNIČKO ROPSTVO?!

NIŠTA OD VUČIĆEVOG OBEĆANJA- DA LI 100.000 SRBA IDE U DUŽNIČKO ROPSTVO?!

559
0
SHARE

Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana čiji je cilj da se pojednostavi postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada na koje se porez plaća samooporezivanjem, kao i smanjenje troškova administriranja poreske obaveze.

Ključnom izmenom zakona utvrđuje se visina normiranih troškova po osnovu prihoda od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od isteka kvartala u kome su prihodi ostvareni.

Izmenama je utvrđeno da se porez za ove radnike na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021. utvrđuje rešenjem poreskog organa ukoliko nije nastupila zastarelost utvrđivanja poreske obaveze, nije pravosnažno okončan postupak utvrđivanja poreske obaveze i nije pre stupanja na snagu ovog zakona plaćena poreska obaveza.

Novim zakonskim rešenjem ne plaća se porez na dohodak građana na navedene prihode ostvarene u kalendarskoj godini u visini do 384.000 dinara godišnje, a deo prihoda koji je iznad tog iznosa umanjuje se za normirane troškove od 43 odsto od ostvarenih prihoda.

Poreska obaveza po osnovu navedenih prihoda plaća se na 120 jednakih mesečnih rata, prenosi Tanjug.

Odredbe zakona primenjivaće se od 1. oktobra 2021. godine, osim odredbe koja se odnosi na prihode ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, na koje se porez plaća samooporezivanjem, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu zakona.

Usvojen je i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojim se precizira utvrđivanje i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu ugovorene naknade koja je ostvarena od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021. od lica koje prilikom isplate naknade nije obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa.

Doprinosi se utvrđuju rešenjem poreskog organa i plaćaju saglasno odredbama zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, a koje odredbe se odnose na poreski tretman ugovorene naknade ostvarene od 1. januara 2015. do 30. septembra 2021, a na koju se porez plaća samooporezivanjem.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here