Home TEMA DANA POD SRPSKOM ZEMLJOM LEŽI 200 MILIJARDI DOLARA: KO KOPA NAŠE RUDE?

POD SRPSKOM ZEMLJOM LEŽI 200 MILIJARDI DOLARA: KO KOPA NAŠE RUDE?

673
0
SHARE

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović nedavno je izjavila da su u našoj zemlji potvrđene rezerve mineralnih sirovina vredne blizu 200 milijardi dolara.

Osim bakra, cinka i plemenitih metala, procenjeno je da u Srbija sadrži deset odsto ukupnih zaliha litijuma koje su dosad otkrivene na svetu.

Kako iz Ministarstva rudarstva i energetike kažu za B92, bakar je najzastupljeniji metal kod nas – naravno, kada se govori o potvrđenim (bilansnim) rezervama metala. One, preciziraju, iznose 1,35 milijardi tona.

„Treba napomenuti ležišta koja su u eksploataciji u okviru kompanije ’Srbija Ziđin koper d.o.o‘: Veliki Krivelj, Jama Bor, Cerovo – Kraku Bugaresku, Majdanpek – Južni revir, zatim na kojima se planira eksploatacija: Čoka Marin, Severni revir, Cerovo primarno.

Takođe ležište bakra i zlata koje je u pripremnoj fazi za eksploataciju jeste Čukaru Peki, gde eksploataciono pravo poseduje kompanija ’Srbija Ziđin majning d.o.o‘“, nabrajaju iz Ministarstva.

Sem bakra, kojim još rudama možemo da se pohvalimo

Posle ruda bakra, najznačajnije metalične rude su rude olova i cinka, koja se trenutno eksploatiše na 5 aktivnih rudnika.

„Olovo – cinkana ruda se eksploatiše u rudnicima koji su u privatnom vlasništvu i to: ’Rudnik‘ i flotacija ’Rudnik‘ na planini Rudnik, ’Kriva Feja‘ u okolini Vranja, ’Lece‘ u okolini

Medveđe, ’Veliki Majdan‘ u okolini Ljubovije, ’Belo Brdo‘ i ’Crnac‘ u okviru ’Holding RMHK Trepča ad i Podvirovi‘ – ’Karamanica ‘u okolini Bosilegrada u okviru kompanije ’Bosil – Metal d.o.o‘ iz Bosilegrada“, navode u Ministarstvu.

Plemeniti metali

Srbija poseduje i znatne količine resursa plemenitih metala – prvenstveno zlata.

„Zlato se najčešće javlja u paragenezi sa obojenim metalima, kao što su: bakar, molibden, olovo, cink, srebro, a retko monomineralno. Najznačajnija ležišta i potencijali bakra i zlata sa pratećim plemenitim metalima nalaze se u okviru Timočko-magmatskog kompleksa, Borske metalogenetske zone, kao i u okviru Kopaoničke metalogenetske zone, Leckog masiva“, ističu.

Kao monomineralno zlato se može naći kao vodeća komponenta kvarcno-zlatonosnih ležišta (zona Blagojev Kamen) i aluvijalnih nanosa (Pek, Trgoviški Timok, Rasina i dr.).

„Utvrđene rezerve bakra sa pratećim zlatom, srebrom, odnosno rudni potencijal Borske metalogenetske zone iznosi oko 1,2 milijarde tona rude bakra čemu svakako treba dodati i novooverene rezerve od 45 miliona tona rude bakra i visokim sadržajem zlata u ležištu Čukaru Peki.

Treba navesti da će se rudni potencijal u okviru Borske metalogenetske značajno povećati nakon završetka geoloških istraživanja sprovedenih u rudnom polju Crni vrh“, najavljuju u Ministarstvu rudarstva i energetike.

Rudnik u Raškoj

Podsetimo, kako je prošle godine saopšteno iz britanske kompanije „Mineko“, ona će nastaviti da investira u rudarstvo u Srbiji otvaranjem još jednog rudnika olova i cinka u Raškoj oblasti.

„U Raškoj je postojala ranije eksploatacija na rudniku Kiževak i Sastavci. Trenutno se vrše geološka istraživanja na ovim lokalitetima. S obzirom na potencijalnost samog područja, pre svega u smislu olova i cinka, kao i aktivnosti koje se sprovode na tim lokalitetima, vrlo je izvesno da će nakon sprovođenja svih neophodnih aktivnosti na istraživanju, a kasnije na izgradnji neophodne rudničke infrastrukture eksploatacija biti pokrenuta, što će u velikoj meri uticati na otvaranje novih radnih mesta, aktiviranje uslužnih delatnosti u rudarstvu, generalno razvoj tog kraja“, ocenjuju.

Jadarit

Veliku pažnju u proteklom periodu privlači i iskopavanje jadarita, minerala u kojem su litijum i bor, a za šta se sprema domaći ogranak svetske kompanije „Rio tinto“. Za lokaciju kod reke Jadar se procenjuje da sadrži deset odsto ukupnih zaliha litijuma koje su dosad otkrivene na svetu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here