Home TEMA DANA NOVA IZDAJA: EVO ŠTA JE DOGOVORENO DANAS U BRISELU U DEVET TAČAKA!

NOVA IZDAJA: EVO ŠTA JE DOGOVORENO DANAS U BRISELU U DEVET TAČAKA!

746
0
SHARE

Janjić je pojasnio da od građana neće moći da se naplati ceo dug za struju, a većina firmi na severu Kosova se nalazi pod upravom kosovske Agencije za privatizaciju.

„Čak ni ‘Trepča’ više nije srpska, već pet godina je, pravno ali ne i faktički, pod ingerencijom kosovske Agencije za privatizaciju. Tako da naplata duga za struju trebalo bi da ide u međusobna potraživanja, a to poglavlje još nije otvoreno“, naglasio je Dušan Janjić.

Na portalu Kosovo onlajn objavljena je sadržina celog dokumenta.

U tekstu dogovora se kaže da će RUE obezbediti usklađenost sa uslovima utvrđenim licencom za snabdevanje u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

U roku od sedam dana od izdavanja dozvole za snabdevanje Elektrosever dostaviti KEDS-u i KOSST-u najnovije podatke o potrošačima preko Evropske unije.

U roku od 10 dana od izdavanja licence za snabdevanje, Elektrosever će potpisati neophodne tehničke sporazume sa KOSTT-om i KEDS-om za rad na energetskom tržištu Kosova, odnosno Okvirni sporazum o prihvatanju pravila tržišta električne energije sa KOSTT-om, Sporazum o Bilansnoj obavezi sa KOSTT-om, Ugovor o priključenju sa KEDS-om i komercijalni ugovor sa KEDS-om za pružanje usluga distribucije (fakturisanje,

naplata, održavanje i fizičko povezivanje novih kupaca) u četiri opštine sa srpskom većinom na severu, prema stavu 1 člana 5 Ugovora iz 2013. godine.

U roku od 15 dana od potpisivanja neophodnih tehničkih ugovora sa KOSTT-om, Elektrosever će dobiti Energetski identifikacioni kod (EIC) za obavljanje aktivnosti predviđenih licencom za snabdevanje.

U skladu sa članom 14. Energetskog sporazuma iz 2015. godine, u roku od 30 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KEDS i KOSTT (pod posredovanjem EU, ako je potrebno) imaće pristup podstanici Valač, kao i drugoj infrastrukturi za prenos i distribuciju.

U roku od 45 dana od izdavanja licence za snabdevanje, KOSTT i KEDS će, nakon

konsultacija sa Elektroseverom, dostaviti RUE plan ulaganja i potrebne troškove održavanja i gubitke na mreži, na osnovu temeljnog razmatranja postojeće infrastrukture.

U roku od 21 dana nakon podnošenja investicionog plana i potrebnih troškova održavanja i gubitaka na mreži, RUE će u principu odobriti ove planove, troškove i gubitke.

U slučaju nepoštovanja odredbi ovih usaglašenih zaključaka nakon 100 dana od izdavanja dozvole za snabdevanje, RUE može da odluči da suspenduje i/ili povuče licencu za snabdevanje koja je data Elektroseveru, uz prethodnu konsultaciju između strana, uz podršku EU, u periodu od najviše 15 dana. EU će dati stručno mišljenje, ako to zatraži najmanje jedna od strana.

Uspešna implementacija dogovorene mape puta ne dovodi u pitanje obaveze Strana da u potpunosti sprovode energetske sporazume iz 2013. i 2015. godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here