Home AKTUELNO ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: VRHOVNI SUD ODLUKOM O KREDITIMA RADI U KORIST BANAKA,...

ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE: VRHOVNI SUD ODLUKOM O KREDITIMA RADI U KORIST BANAKA, A NA ŠTETU GRAĐANA

499
0
SHARE

Advokatska komora Srbije (AKS) usprotivila se pravnom stavu Vrhovnog kasacionog suda (VKS) u kom se navodi da se smatra dozvoljenom naplata premije osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

AKS smatra da je taj stav „poslednji u nizu pokušaja da se u pravni sistem uvedu rešenja koja pogoduju bankama, a na štetu građana“

U saopštenju AKS navodi se da se ovim stavom na direktan način narušava pravna sigurnost građana i menja dosadašnja sudska praksa.

„Pravno je valjana odredba ugovora o kreditu kojom se korisnik kredita obavezuje da plati banci premiju osiguranja kod Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), pod uslovom da je ta obaveza jasno predočena korisniku kredita u predugovornoj fazi iskazivanjem ove vrste troškova kredita i njegovog procentualnog i nominalnog iznosa u ponudi.

Banka nije dužna da korisnika kredita upozna sa strukturom i načinom obračuna premije osiguranja kredita“, glasi stav VKS.

U saopštenju AKS se navodi da je advokatura već u dva navrata uspela da odbrani prava građana prilikom pokušaja donošenja nacrta izmena i dopuna Zakona o parničnom postupku, i pokušaja da se zakonodavne vlasti autentičnim tumačenjima utiče na konkretne sudske postupke koje građani vode protiv banaka.

„Sada se pribegava ostvarenju istog cilja preko najviše sudske instance“, konstatuje AKS i tvrdi da je pravni stav koji je utvrdio Vrhovni kasacioni sud u direktnoj suprotnosti sa dosadašnjom praksom svih sudova u Srbiji uključujući i Vrhovni kasacioni sud.

Primena ovakvog stava dovela bi do gubitka sporova na štetu građana, a u korist banaka, ukazuje AKS.

„Ističemo da dopuna stava o dozvoljenosti ugovaranja troškova kredita, a bez obaveze banke da posebno dokazuje strukturu troškova, dovodi do povlašćenog položaja banaka u odnosu na ostale privredne subjekte, a na štetu građana“, navodi se u saopštenju.

Komora smatra da se ovakvim postupanjem najviša sudska instanca stavila na stranu

ekonomskih interesa poslovno-bankarskih centara moći i izražava svoju sumnju u nezavisno postupanje VKS u konkretnom slučaju.

AKS najavljuje da će i ovog puta preduzeti sve korake koji joj stoje na raspolaganju uključujući i krajnje mere u cilju zaštite vladavine prava i pravne sigurnosti.

Advokatska komora Srbije poziva Vrhovni kasacioni sud da bez odlaganja pristupi razgovorima sa predstavnicima advokature, kojima bi se došlo do najboljeg rešenja u interesu građana Srbije, preneo je Tanjug.

Ovaj pravni stav VKS usvojen je u četvrtak, 16. septembra na sednici Građanskog odeljenja, objavljeno je na sajtu tog suda.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here