Home POGLEDI TAJNI SPISI I HIJEROGLIFI POTVRĐUJU: PRVA RELIGIJA NA ZEMLJI JE BIO REPTILSKI...

TAJNI SPISI I HIJEROGLIFI POTVRĐUJU: PRVA RELIGIJA NA ZEMLJI JE BIO REPTILSKI SISTEM VEROVANJA KOJI SU DONELI KOLONISTI IZ LEMURIJE (FOTO+VIDEO)

925
0
SHARE

Prva religija na Zemlji je bio Reptilski sistem verovanja koji su doneli kolonisti iz Lemurije.

Njihova religija je verovala u Boga-Uma koji je sadržao hijerarhiju, ili kastinski sistem. Ovaj kastinski sistem je bio ekstrapoliran na nekoliko reptilskih vrsta koje su bile pripojene Drako carstvu.

 

Svaka vrsta je imala svoje mesto u strukturi njihovog društva. Svaki pojedinac je znao svoje funkcije i poštovao je te granice. Prekršiti ta pravila, značilo je smrt.

Reptilijanci rade kao grupni um, što znači da ni jedan pojedinac ne može da donese odluku za sebe. Samo gornja kasta, ili oni sa krilima, imaju privid individualnosti. Oni su bili, i jesu, lideri.

Kada je ova religija donešena u Sumeriju, kastinski sistem je uveden u društvo kao religijska hijerarhija. Ne zaboravite da su kolonisti iz Sumerije bili izbeglice sa Lire/ Marsa/ Maldeka.

Oni su, kao Atlantiđani, zadržali originalni sistem verovanja Lirske kulture.

 Lirski sistem verovanja je podsticao individualnost, kao i pružanje usluga drugima, kao put ličnog razvoja.

Lirci su verovali da su crvenokosi ljudi bili povezani sa Bogom-Umom, i kao takve su ih koristili kao proroke.

egipat- reptili- bogovi 1

Reptilijanci su obožavali transparentna bića iz astralnih ravni kao svoje kreatore. Transparentna bića imaju masovnu svest, kao “Nad-duša“.

Oni su u suštini bespolni, iako ih, u smislu fizičkog izgleda, njihove karakteristike i osobine čine više muškima nego ženskima.

 

Kada su Reptilijanci doneli ovu religiju Sumerima, oni su je pažljivo predstavili na način koji će biti prihvaćen i praćen.

Prvo, oni su stvorili polne osnove za polno opredeljenu populaciju. Zatim su ulili strah kako bi kontrolisali obrasce uma. Pametno, smislili su religiju na osnovu kontrolnog sistema muško-žensko, bog-boginja.

Muški bog se zvao Nimrod a ženska boginja Semiramida. Oni su prikazani kao pola ljudi, pola Reptilijanci. Njihov izgled je dizajniran da preplaši ljude kako bi se pokorili.

Nimrod i Semiramida su kasnije postali Oziris i Isis u Egiptu, i Apolon i Atina u Grčkoj, među mnogim drugim bogovima.

Svi su koristili temu muško/žensko, bog/boginja, jer je to predstavljalo originalnu androgenost Reptilijanaca i razdvajanje ljudskog prototipa na muško/žensko, Adam/Eva.

Zbog “muške“ tendencije transparentnih ljudi, i uprkos tome što su i sami androgeni, Reptilijanci su više preferirali moćne muškarce od žena.

Oni su predstavili svoju androgenost u Sumeru postavljajući tri roga na reptilskog boga Nimroda.

Postoji mnogo slojeva simbolizma u ovome:

Penis i dva testisa

Dve ujedinjene energije da se stvori treća, odnosno, ljudski prototip

Tri nivoa postojanja: hipersvemirsko, astralno i fizičko

Tri nivoa svesti: svesno, podsvesno i supersvesno

Androgenost dovodi do podele na muško i žensko

Tako je broj tri bio važan simbol Reptilijancima na Zemlji. Oni su predstavljali to na mnogo načina, uključujući i heraldički ljiljan, ili fleur de lis, sa svoja tri kraka. Oni takođe koriste škorpione sa njihovom žaokom i dvoje klješta.

Napredna verzija škorpiona je orao, koji predstavja škorpiona u svom višem obliku. Zbog toga je orao počeo da predstavlja uzdizanje iz nižeg oblika na viši.

 

On predstavlja moć i globalizaciju. Pošto je on ptica grabljivica, bio je u stanju da uhvati sve ispod sebe, posebno živu hranu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here