Home AKTUELNO PОSLЕDNЈI RОK ZА PЕNZIОNISАNЈЕ U ОVОЈ GОDINI ЈЕ 31. DЕCЕМBАR- ЕVО ŠTА...

PОSLЕDNЈI RОK ZА PЕNZIОNISАNЈЕ U ОVОЈ GОDINI ЈЕ 31. DЕCЕМBАR- ЕVО ŠTА ĆЕ SЕ DЕSITI АKО ZАKАSNITЕ!

643
0
SHARE

Krajnji rok za zaposlene koji žele da se penzionišu je 31. decembar, a od 1. januara 2021. godine važe novi propisi.

Zaposleni koji žele da se penzionišu po propisima koji važe za ovu godinu trebalo bi do 30. decembra da raskinu radni odnos, kako bi najkasnije 31. decembra podneli zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Ukoliko to ne urade, podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj novoj godini, a koji su drugačiji, potvrđuju u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, piše Politika.

Ukoliko, dakle, onaj ko je stekao uslov za penziju po propisima za 2020. godinu zakasni makar i jedan dan s predajom zahteva za penzionisanje, granica za odlazak u starosnu penziju kod žena se pomera za dva meseca, tako da je uslov koji treba da ispune u 2021. godini 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca uslovi se ne menjaju, već je i dalje potrebno da imaju 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja kako bi otišli u starosnu penziju.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju od 1. januara 2021. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života.

S obzirom na to da sve buduće penzionere najviše zanima kada mogu da očekuju da im poštar prvi put pozvoni na vrata i donese penziju, u fondu kažu da je zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja do 60 dana od dana podnetog zahteva.

Fond donosi više od 90 odsto rešenja u ovom roku, ali ukoliko se u postupku utvrdi da nedostaju podaci bez kojih se ne može odlučiti po zahtevu, postupak može trajati duže od zakonskog roka, dok se ne utvrde podaci neophodni za odlučivanje.

Na pitanje šta je najčešći razlog da se isplata prve penzije odloži, u penzijskom fondu objašnjavaju da su to nedostajući papiri i podaci do kojih može doći iz više razloga, piše Jasna Petrović-Stojanović.

Najčešće su to neuplaćeni doprinosi za PIO, a da zaposleni nije ni znao da ima rupu u stažu, nepredavanje prijava M-4, nepostojanje pravne i finansijske dokumentacije o radnom angažovanju lica i pribavljanje dokaza o radnom angažovanju lica koja su radila van Srbije.

Upitani da li se penzioneri koji dobiju rešenje žale na iznos penzije jer su očekivali da će ona biti veća, u PIO kažu da najstariji koji imaju primedbe na prvostepeno rešenje o ostvarenom pravu na penziju imaju pravnu pouku na rešenju da mogu uložiti žalbu Fondu PIO.

Žalbom mogu da se ospore sve činjenice utvrđene rešenjem (visina penzije, utvrđen penzijski staž, datum sticanja prava na penziju).

Najveći broj žalbi se odnosi na visinu penzije. Ukoliko se u postupku po žalbi utvrdi da je ona osnovana, poništava se prvostepeno rešenje i donosi novo, na koje stranka ponovo ima pravo žalbe. Neosnovane žalbe se odbijaju rešenjem u kome se navode svi zakonski razlozi zbog kojih je žalba odbijena.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here