Home AKTUELNO OPOREZIVANJE I ODUZIMANJE NELEGALNO UVEĆANE IMOVINE KREĆE OD MARTA

OPOREZIVANJE I ODUZIMANJE NELEGALNO UVEĆANE IMOVINE KREĆE OD MARTA

634
0
SHARE

Inače, propisano je da su sva lica koja učestvuju u ovom postupku dužna da podatke iz postupka čuvaju kao profesionalnu tajnu.

Kada je u pitanju odnos ovog poreskog postupka i krivičnog postupka, Zakon je predvideo da ukoliko je pravnosnažnom presudom utvrđena imovinska korist pribavljena krivičnim delom, ali i plaćen poseban porez prema ovom Zakonu – sud onda uračunava iznos plaćenog posebnog poreza u imovinsku korist pribavljenu krivičnim delom.

Ovo pravilo biće primenjeno i u postupcima oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela.

Propisano je i da će zaposleni u Jedinici Poreske uprave biti dužni da pre stupanja na rad Agenciji za sprecavanje korupcije dostave potpune i tačne podatke o svojoj imovini.

Za njih su predviđene i bezbednosne provere koje će vršiti MUP i Bezbednosno-informativna agencija (BIA) na pismeni zahtev direktora Poreske uprave i to pre njihovog stupanja na rad, tokom rada u Jedinici i godinu dana od prestanka rada.

Provere će se sprovoditi bez znanja lica koja se proveravaju.

Bezbednosne provere MUP-a, zakon predviđa radi utvrdivanja postojanja smetnji sa stanovišta zaštite javnog poretka, a BIA sa stanovišta bezbednosti Republike Srbije.

Zakon je predvideo i kazne za nesaradnju sa Poreskom upravom.

Pravnim licima koja na zahtev Jedinici Poreske uprave u roku koji ona odredi ne dostave tražene podatke, moći će da se izrekne novčana kazna od 500.000 do dva miliona dinara.

Za isti prekršaj preduzetniku preti novčana novčana kazna od 100.000 do 500.000 dinara, a od 50.000 do 150.000 dinara preti kazna fizičkom licu i odgovornom licu u pravnom licu, državnom organu i organizaciji, kao i organu autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i imaocu javnih ovlašćenja.

Pored toga, predviđena je i novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara fizičko lice koje ne čuva kao profesionalnu tajnu podatke do kojih je došlo u postupku utvrđivanja imovine i posebnog poreza.

Zakon je usvojen 29. februara prošle godine, a 11. marta je stupio na snagu, sa odloženom primenom od godinu dana radi formiranja Jedinice i priprema za efikasnu primenu ovog propisa.

(Tanjug)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here