Home AKTUELNO OD SUTRA POČINJU DA VAŽE NOVA PRAVILA KRIVIČNOG ZAKONIKA: DRASTIČNE KAZNE I...

OD SUTRA POČINJU DA VAŽE NOVA PRAVILA KRIVIČNOG ZAKONIKA: DRASTIČNE KAZNE I DOŽIVOTNI ZATVOR..!

66
0
SHARE

Ponavljanje dela ubuduće će biti stože kažnjavano nego ranije, s obzirom na to da od sutra počinju da važe nova pravila Krivičnog zakonika.

Kriminal koji se ponavlja, kao i nasilničko ponašanje koje se ponavlja, ubuduće će biti obavezno strože sankcionisano, nego što je to sada slučaj, jer od sutra počinje primena izmena Krivičnog zakonika (KZ) koje predviđaju nova pravila za kažnjavanje povratnika u izvršenju krivičnih dela sa umišljajem, po sistemu “tri udarca”.

Ove odredbe se pre svega odnose na krivična dela sa elementima nasilja, imovinska krivična dela, trgovinu narkoticima, držanje i nošenje oružja bez dozvole…

Pored ove opšte izmene, izmene zakona donose poštoravanje minimuma i maksimuma kazni za niz krivičnih dela sa elementima nasilja, zatim nova krivična dela, kao i novu vrstu krivične sankcije – doživotni zatvor, koja menja postojeću najstrožu kaznu 30 do 40 godina.

Državni sekretar Ministarstva pravde Radomir Ilić za Tanjug pojašnjava da nova zakonska rešenja predviđaju da će sud morati povratniku da izrekne kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ukoliko je već dva ili više puta osuđen za krivična dela učinjena sa umišsljajem na zatvorsku kaznu od najmanje jednu godinu.

Isto važi i ako od dana otpuštanja sa izdržavanja izrečene kazne do izvršenja novog krivičnog dela nije proteklo pet godina, ukazao je Ilić.

Do sada je ovaj vid kažnjavanja bio fakultativan – bilo je ostavljeno sudu na ocenu da li će povretnika i u kojoj meri strožije kazniti, dok će za sva krivična dela u povratu izvršena nakon 1. decembra, sud biti obavezan da primeni nove odredbe o strožijem kažnjavanju.

“To znači da će, pod navedenim uslovima, na primer za krivično delo za koje je propisana kazna od šest meseci do pet godina zatvora, višestruki povratnik morati da bude osuđen na kaznu višu od dve i po godine zatvora”, naveo je državni sekretar.

Udruženje sudija i tužilaca podržava ovaj sistem kažnjavanja jer, kako smatra, ako su se lica zaista opredelila za vršenje krvičnih dela, onda treba da budu i na odgovarajući način sankcionisana.

“Niz lica živi od vršenja krivičnih dela, to su višestruki povratnici koji se stalno pojavljuju predmetima, a dobijaju kazne koje su neprimerene njihovom životu, jer sud im sudije izricale relativno blage kazne koje su im omogućavale da relativno brzo izađu iz zatvora i nastave sa vršenjem krivičnih dela”, smatra Lazar Lazović iz ovog strukovnog udruženja.

On smatra da bi povrat mogao da se smanji upravo izricanjem sankcija biliže maksimumu zaprećene kazne.

Zbog visokog procenta uslovnih osuda za lakša krivična dela, zakon je sada predvideo da sud može uslovnu osudu da izrekne učiniocu kada mu utvrdi kaznu manju od dve godine zatvora, kao i za krivična dela za koja se može izreći kazna do osam godina zatvora, umesto 10 godina koliko je predviđeno dosadašnjim zakonikom.

Izmene KZ-a predviđaju i povećane kazne za mučitelje i ubice životinja sa jedne na dve godine zatvora, a za one koji priređuju borbe pasa ili drugih životinja miminum kazne je povećan sa tri na šest meseci zatvora.

U tom slučaju maksimalna kazna je ostala tri godine uz novčanu kaznu.

Kada su u pitanju krivična dela u vezi sa proizvodnjom i trgovinom droge ubačen je novi član koji kaznom od pet do 15 godina zatvora sankcioniše onog koji: radi prodaje, nudi na prodaju ili bez nakande radi daljeg stavljanja u promet daje opojne droge maloletnom licu, duševno bolesnom licu, licu koje je privremeno duševno poremećeno, licu koje je teže duševno zaostalo ili licu koje se leči od zavisnosti od droge.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here